Какво е Genetic-test?

Тестът позволява да се разчетат сложните рисунъци по пръстите и да се направи анализ. След обработване на данните получавате персонален отчет с графики и описания с интересна информация за вас. Може да научите неща, за които дори не подозирате. Те са заложени във вас на генетично ниво. Остава само да работите в тази посока и да развиете положителните качества или да се предпазите от тези, които не ви харесват.

Какво е Genetic-test? За кого е полезен? Какво съдържа отчета? Науката дерматоглифика Цени ЧЗВ Компанията Genetic-test Промоции

Дерматоглифика - науката, която се занимава с изучаването на папиларните изображения върху човешките длани.


Дерматоглификата е сравнително млада наука, възникването на която се отнася към 1892 г., когато английският биолог, братовчед на Чарлз Дарвин, сър Франсис Галтън публикува своя труд за пръстовите отпечатъци. Галтън е доказал, че кожните рисунъци на всеки конкретен субект имат строго индивидуален характер, неизложен на времето и стареенето.

Основно внимание в дерматоглификата се отделя върху рисунъците, разположени на върха на пръстите на ръцете. Съществуват три вида кожни рисунъци: примка, дъга и спирала. Именно класифицирането и систематизирането им ще доведе до това, че по тази закономерност ще бъде разкрит някой характерен признак.

 

Fingerprints

 

Дерматоглифските признаци на хребетните изображения се характеризират с висока степен на наследяване и неизменност през целия живот на човека (в постембрионален период). Поради тези свойства дерматоглифските признаци са лесно измервани генетични показатели.

Основните предимства на хребетните изображения като показател на вродените предразположености на човека са:

  1. Лесен неинвазивен метод за измерване.
  2. Неизменност през целия живот на човека.
  3. Наследяемост.
  4. Отразява наследявани морфологични и физически признаци на човека (пол, раса, генни мутации, хромозомни пренареждания, нарушаване на ембрионалното развитие и др.)
  5. Отразява наследявани неврологични и психологични признаци на човека (темперамент, начин на възприемане на информацията, тип поведенческа адаптация и др.)

Дерматоглификата се използва в криминалистиката, медицината, психологията.

В криминалистиката освен за идентифициране на самоличността, видовете кожни рисунъци се използват и за определяне на човешкото поведение. Така се появява психологичната дерматоглифика, устанoвяваща мотивите на поведение и криминалния модел на личността, диагностика  на психологичните ѝ особености и съставяне на поведенческия портрет на лицето с цел извършване на действия по издирване.

Наименованието „биометрия” има гръцки произход. Съставено е от думите Bios – живот и Metron – измерване. Биометрични са методите за разпознаване и идентификация на човек въз основа на физиологична или поведенческа характеристика.

Най-популярният биометричен метод е основан на сравнение на пръстовите отпечатъци, като се използват две широко разпространени техники. Първата извлича и сравнява подробностите от билата на линиите, където те се разклоняват или прекъсват. Обикновено хората имат до 80 специфични подробности на всеки пръстов отпечатък. Втората техника измерва и сравнява направленията на линиите на пръстовия отпечатък, т.е. завои, разклонения или арки, тяхната широчина и дълбочина, както и типичните възли. Възможно е да възникнат затруднения при автоматичното разпознаване, когато пръстите са замърсени, мокри или покрити с мазнина.