Какво е Genetic-test?

Тестът позволява да се разчетат сложните рисунъци по пръстите и да се направи анализ. След обработване на данните получавате персонален отчет с графики и описания с интересна информация за вас. Може да научите неща, за които дори не подозирате. Те са заложени във вас на генетично ниво. Остава само да работите в тази посока и да развиете положителните качества или да се предпазите от тези, които не ви харесват.

Какво е Genetic-test? За кого е полезен? Какво съдържа отчета? Науката дерматоглифика Цени ЧЗВ Компанията Genetic-test Промоции

Често задавани въпроси

Какво е Genetic-test?
Genetic-test е биометрично тестване по пръстови отпечатъци, чрез което може да се разшифрова генетичния код, разположен по пръстите във вид на кожни рисунъци. Това позволява да се получи точен отчет за потенциала на човека, генетично заложен в него.

Това научна разработка ли е? На какво се основава теста? Достоверен ли е?

Да, това е научна разработка, в основата на която стои науката дерматоглифика. Дерматоглификата е наука, която се използва в генетиката и антропологията. За нея може да прочетете подробно в секцията Науката дерматоглифика.

Компанията Genetic-test е събрала и анализирала огромна информация и е създала интегрирана база данни, която осигурява подробен доклад за човешкият потенциал, заложен на генетично ниво.

Хора, направили Genetic-test, посочват, че полученият отчет е 85-95 % достоверен.

Как по пръстовите отпечатъци може да се определят физически или психологически особености на човека?
Отпечатъците се формират през ранния ембрионален период, заедно с формирането на нервната система на човека. Пръстовите отпечатъци се явяват генетични маркери, които остават непроменени през целия живот, както ДНК. Те са свързани с физически и психологически признаци, заложени в човека.

Какво включва отчета, който ще получа?

Отчета съдържа няколко блока с описания и графики, включващи информация за Вас, за Вашите силни и слаби страни:

  • Схема на пръстовите Ви отпечатъци
  • Подходящи направления за професионалната Ви дейност
  • Здраве и рискови фактори
  • Подходящи видове спорт
  • Подходящо образование за Вас
  • Какъв е Вашият темперамент
  • Как Вие възприемате заобикалящата Ви информация

Отчетът съдържа и друга информация: предразположени ли сте към напълняване, имате ли заложена зависимост от алкохола, слаба или силна е нервната Ви система и др.

Цената за всички характеристики ли е или отделно за всеки един показател?
Цената е за всички характеристики, които съдържа отчета.

Как се провежда теста?

Пръстите на двете ръце се поставят последователно на малък скенер. Операторът определя видът на пръстовите отпечатъци и изпраща запитване към софтуерната база на Genetic-test. Данните се обработват и след около минута получавате отчет на e-mail адреса, а може и да го разпечатаме на хартия.

Колко време продължава теста?
Половин час е напълно достатъчен за провеждането на Genetic-test.

Запаметявате ли моите отпечатъци? Могат ли да попаднат в полицията?
Данните от скенера не се съхраняват, не се обработват и не се запаметяват на компютъра на оператора. Той въвежда само типа на пръстовия отпечатък, не и неговото изображение. Идентификацията на личността е невъзможна по тип пръстов отпечатък.

Имате ли необходимите патенти и сертификати?
Да, компанията Genetic-test е получила всички разрешителни и официални документи от съответните институции. Може да ги видите в секцията Ресурси, която се намира вдясно на екрана.

Повече за Genetic-test

Това е тест, чрез който се разшифроват пръстовите отпечатъци, които крият информация, заложена на генетично ниво. Получавате персонален отчет с информация за Вас, включващ анализ на личността и темперамента Ви, професионално направление, здраве, възприемане на информация, подходящо обучение и много други.

 

Статии

  • Епигенетиката и личният избор Епигенетиката и личният избор
  • Определят ли се пръстовите отпечатъци от генетиката? Определят ли се пръстовите отпечатъци от генетиката?
  • Дерматоглифика Дерматоглифика