Какво е Genetic-test?

Тестът позволява да се разчетат сложните рисунъци по пръстите и да се направи анализ. След обработване на данните получавате персонален отчет с графики и описания с интересна информация за вас. Може да научите неща, за които дори не подозирате. Те са заложени във вас на генетично ниво. Остава само да работите в тази посока и да развиете положителните качества или да се предпазите от тези, които не ви харесват.

Какво е Genetic-test? За кого е полезен? Какво съдържа отчета? Науката дерматоглифика Цени ЧЗВ Компанията Genetic-test Промоции

За Genetic-test

 

Пръстовите отпечатъци се формират едновременно с нервната система през 13-та седмица от бременността от зародишните листове на ектодермата и се намират под полигенния контрол на еднаквите ембрионални растежни фактори. Вследствие на това се обуславя неразривна причинно-следствена връзка между свойствата на централната нервна система и дерматоглифските признаци. За да се потвърди този факт, са проведени поредица от изследвания, в резултат на които е установено, че пръстовите отпечатъци са морфофункционални и генетични маркери и са достоверно свързани с физическите, конституционалните и психофизиологичните признаци на човека.

Тестът позволява да се разчетат сложните рисунъци по пръстите и да се направи анализ. Трябва да се сканират пръстите на двете ръце и да се въведат получените данни в програмата. След обработване на данните получавате персонален отчет- 17 страници с графики и описания с интересна информация за вас. Може да научите неща, за които дори не подозирате. Те са заложени във вас на генетично ниво. Остава само да работите в тази посока и да развиете положителните качества или да се предпазите от тези, които не ви харесват.

 

Как протича теста

 

1. СКАНИРАНЕ

Ние ще сканираме Вашите пръстови отпечатъци и ще определим вида им! Не се притеснявайте, ние не запазваме снимките! Веднага след определянето на видът на отпечатъците, те се изтриват безвъзвратно!

2. СОФТУЕР

Нашият софтуер изпраща информация до централният сървър, който от своя страна сравнява Вашите рисунъци с останалите в базата данни и генерира Вашият персонален отчет.

3. ОТЧЕТ

Вашият отчет е готов! Вие ще го получите в електронен формат на вашата e-mail поща и на хартиен носител. Сега вече Вие знаете за всички Ваши генетични способности!

Какво съдържа отчета?

Ние правим анализ на отчета заедно с вас, даваме насоки, съвети и отговаряме на всички ваши въпроси. Продължителността на теста, заедно с интерпретацията на резултатите е около половин час.

    Съдържание на отчета

    Отчетът съдържа информация за следните показатели. Натиснете с мишката на показателя за по-подробно описание.

    Описание: